Yönetim Kurulu

Doç. Dr. Necdet TOZLU

Enstitü Müdürü

Doç. Dr Oğuzhan YILMAZ

Enstitü Müdür Yrd.

Dr. Öğr. Üyesi Asuman KARABULUT

Enstitü Müdür Yrd.

Dr. Öğr. Üyesi Recep GÜLMEZ

Üye

Doç. Dr. Halil BALTACI

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet NAR

Üye

Akın Aykut AKAR

Raportör

(Enstitü Sekreteri)