Enstitü Kurulu

Doç. Dr. Necdet TOZLU

Enstitü Müdürü

Doç. Dr. Oğuzhan YILMAZ

Enstitü Müdür Yrd.

Dr. Öğr. Üyesi Asuman KARABULUT

Enstitü Müdür Yrd.

Doç. Dr. Özkan DAŞDEMİR

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Bşk.

Dr. Öğr. Üyesi M. Akif ETGÜ

Kamu Hukuku Anabilim Dalı Bşk.

Prof. Dr. Cem BAYGIN

Özel Hukuk Anabilim Dalı Bşk.

Dr. Öğr. Üyesi. Zülküf AYRANGÖL

Mali Hukuk Anabilim Dalı Bşk. V.

Prof. Dr. Abdülkadir GÜL

Tarih Anabilim Dalı Bşk.

Prof. Dr. Arzu Sema ERTANE BAYDAR

Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi

Anabilim Dalı Bşk. 

Prof. Dr. Selami GÜNEY

İşletme Anabilim Dalı Bşk. 

Doç. Dr. Halil BALTACI

Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Bşk.

Prof. Dr. Murat NİŞANCI

İktisat Anabilim Dalı Bşk. 

Doç. Dr. Fikret GÜLAÇTI

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Bşk.

Dr. Öğr. Üyesi Nusrettin YILMAZ

Temel Eğitimi Anabilim Dalı Bşk. 

Prof. Dr. Adem BAŞIBÜYÜK

Coğrafya Anabilim Dalı Bşk.

Doç. Dr. Orhan TAŞKESEN

Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Bşk.

Prof. Dr. Haydar EFE

Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Bşk.

Doç. Dr. Osman TAŞTEKİN

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Bşk.

Dr. Öğr. Üyesi Ersin KURNAZ

Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı Bşk.

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet GÜNER

Muhasebe,Finans ve Bankacılık Anabilim Dalı Bşk.

    Dr. Öğr. Üyesi İbrahim AKKAŞ

Sosyal Hizmetler Anabilim Dalı                         Bşk.

Dr. Öğr. Üyesi Fadime BADUR

Havacılık Yönetimi Anabilim Dalı Bşk.

Akın Aykut AKAR

Raportör