Enstitü Kurulu

Doç. Dr. Necdet TOZLU

Enstitü Müdürü

Doç. Dr. Oğuzhan YILMAZ

Enstitü Müdür Yrd.

Dr. Öğr. Üyesi Asuman KARABULUT

Enstitü Müdür Yrd.

Prof. Dr. Selçuk ÇIKLA

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Bşk.

Dr. Öğr. Üyesi M. Akif ETGÜ

Kamu Hukuku Anabilim Dalı Bşk.

Prof. Dr. Cem BAYGIN

Özel Hukuk Anabilim Dalı Bşk.

Dr. Öğr. Üyesi. Zülküf AYRANGÖL

Mali Hukuk Anabilim Dalı Bşk. V.

Prof. Dr. Abdülkadir GÜL

Tarih Anabilim Dalı Bşk.

Prof. Dr. Erdal AKPINAR

Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi

Anabilim Dalı Bşk. 

Prof. Dr. Suat YILDIRIM

İşletme Anabilim Dalı Bşk. V.

Prof. Dr.  İsak Emin AKTEPE

Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Bşk.

Prof. Dr. Murat NİŞANCI

İktisat Anabilim Dalı Bşk. 

Prof. Dr. Mücahit KAĞAN

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Bşk.

Doç. Dr. Güntay TAŞÇİ

Temel Eğitimi Anabilim Dalı Bşk. 

Dr. Öğr. Üyesi Fatih ORHAN

Coğrafya Anabilim Dalı Bşk.

Doç. Dr. Orhan TAŞKESEN

Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Bşk.

Prof. Dr. Haydar EFE

Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Bşk.

Doç. Dr. Osman TAŞTEKİN

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Bşk.

Akın Aykut AKAR

Raportör