Tanıtım

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü “Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu, Yükseköğretim Kanunu, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Telsiz Kanunu ve 78 ve 190 sayılı kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkındaki  01.03.2006 tarihinde kabul edilen 5467 sayılı Kanununun 1. maddesi ile 28.3.1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa ilave edilen Ek 63. madde ile” Erzincanda Erzincan Binali Yıldırım  Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulmuştur.

16.03.2007 tarihinde Kurucu Müdür atanmasıyla Enstitü akademik anlamda faaliyete geçmiş ve üniversite bünyesinde lisansüstü düzeyinde eğitim ve yapılanma çalışmaları hayat bulmaya başlamıştır. Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsü Yalnızbağ Yerleşkesinde yer almaktadır. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ağustos 2007 tarihinde Eğitim Fakültesi Ek Binası 2. katında faaliyetlerine başlamıştır.

Kısa süre içerisinde idari ve akademik yapılanmasını tamamlayan Enstitümüz,  Kamu Hukuku (Tezli/Tezsiz/Doktora), Özel Hukuk (Tezli/Tezsiz/Doktora), Mali Hukuk (Tezli/Tezsiz), Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi / Sosyal Bilgiler Eğitimi (Tezli/Doktora),Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi / Türkçe Eğitimi (Tezli),  Temel Eğitim/ Sınıf Eğitimi (Tezli), Eğitim Bilimleri / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tezli/Doktora), Eğitim Bilimleri / Eğitim Yönetimi (Tezli/Tezsiz), Güzel Sanatlar Eğitimi(Ortak)/ Resim İş Eğitimi (Tezli),  İşletme (Tezli/Tezsiz/Tezsiz Uzaktan Eğitim/Doktora), İktisat (Tezli/Tezsiz/Doktora), Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Tezli/Tezsiz), Tarih (Tezli/Doktora), Türk Dili ve Edebiyatı (Tezli/Doktora), Coğrafya (Tezli), Temel İslam Bilimleri (Tezli/Doktora) ve Felsefe ve Din Bilimleri (Tezli/Doktora), Sağlık Yönetimi (Disiplinlerarsı)(Tezli), Muhasebe Finans ve Bankacılık (Disiplinlerarsı)(Tezli) Anabilim Dalı lisansüstü programlarına öğrenci almaktadır.  Farklı programlara lisansüstü öğrenci alımı için Yüksek Öğretim Kurulu nezdinde çalışmalar devam etmektedir. Halen Enstitü bünyesinde yüksek lisans programlarında 720, Doktora programında 99 olmak üzere toplam 819 öğrenci öğrenim görmektedir. Bugüne kadar 848  yüksek lisans ve 17 doktora olmak üzere toplam 865 öğrencimiz mezun olmuştur.