Akademik Birimler

Kamu Hukuku ABD (Doktora/Tezli/Tezsiz)

Özel Hukuk ABD (Doktora/Tezli/Tezsiz)

Mali Hukuk ABD (Tezli/Tezsiz)

İşletme ABD (Doktora/Tezli/Tezsiz/ Uzaktan Eğitim)

İktisat ABD (Doktora/Tezli/Tezsiz)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ABD (Tezli/Tezsiz)

*Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi ABD

                         Türkçe Eğitimi (Doktora/Tezli)

                         Sosyal Bilgiler Eğitimi (Doktora/Tezli)

*Eğitim Bilimler ABD

                         Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Doktora/Tezli)

                         Eğitim Yönetimi (Tezli/Tezsiz)

*Temel Eğitim ABD

                         Sınıf Eğitimi (Tezli)

*Güzel Sanatlar Eğitimi ABD (Atatürk Üniversitesi İle Ortak)

                         Resim İş Eğitimi (Tezli)

Tarih ABD (Doktora/Tezli)

Türk Dili ve Edebiyatı ABD (Doktora/Tezli)

Coğrafya ABD (Tezli)

Temel İslam Bilimleri ABD (Doktora/Tezli)

Felsefe ve Din Bilimleri ABD (Doktora/Tezli)

Sağlık Yönetimi ABD (Tezli-Disiplinlerarası)

Muhasebe,Finans ve Bankacılık ABD (Tezli-Disiplinlerarası)

Havacılık Yönetimi ABD (Tezli-Disiplinlerarası)

Sosyal Hizmetler ABD (Tezli)