Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ve Finans Ofisi Başkanlığı’nda görevlendirilmek
üzere, haftada asgari 2,5 iş günü çalışabilir durumda olan yarı zamanlı personel istihdam
edilecektir.
Başvuru kriterleri ve bağlantı adresleri Ek-1 ve Ek-2’de belirtilmiştir. Başvuruların, 17
Kasım 2019 tarihine kadar ilanda belirtilen bağlantı adresi üzerinden tamamlanması gerekmektedir.

Yarı Zamanlı Personel Alımı EK-1 için tıklayınız.

Yarı Zamanlı Personel Alımı EK-2 için tıklayınız.